electromagnets

Mga detalye ng magnet sa imahe mula sa itaas hanggang sa ibaba:

IFE, Austria - MEQ 900 N

Steinert, Germany -

IFE, Austria - MEQ 1200T