English "London Taxi".

Ang London London taxi, Model F x 3 taong modelo 1950.

Kumpletuhin sa orihinal na taximeter.

Napakahusay na kondisyon.

Nakarehistro ang Suweko na may rehistradong numero HJM 807