Fransson-cutter

Uri ng Modelo TRA 50. Bilang ng paggawa sa 2108 1979.

Sa pamamagitan ng input strip, output screw at electrical system.