Istasyon ng pag-aayos ng kamay

Kamay sa pagbubukod ng halaman / pagpili ng istasyon mga 12-14 metro ang haba.
Kumpletuhin ang system kasama ang bulsa ng feeder na may output, pag-aayos ng talahanayan para sa 6 na tao at kakayahang makita.