Ang gilingan ng karne ng mas malaking modelo

Gawing: Palmia - Stockholm

Sa maraming mga kutsilyo at accessories.