Kockum Tipptruck

Kockum 425B tipper trak modelo ng taon 1979.

Mag-load ng kapasidad ng 20 tonelada.