Transport / pagpili ng planta ng tape

Mga 18 m ang haba, mga 1,80 metro ang lapad