Conveyor belt na may mga kaliskis

Haba: mga 4 na metro

Bandwidth: mga 80 cm