Pag-araro ng niyebe

halimbawa upang ipatupad ng Holder ang mga carriers