Ang pahalang na pahalang ni Winberg ay pakanin

Lapad ng Rotor 100 cm